YSMI: Smithton

Information
Refer to ERSA
Lat/lon
40° 50' 10" S , 145° 5' 1" E
Features